Δυναμική ιστοσελίδα

Τσουπάκης έπιπλα

made by HOTSoft.gr

 

Ανάλυση έργου

Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας με σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.

Ηλεκτρονικό marketing και δημιουργία Social Media.

Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης από την HOTSoft.gr πάνω στην διαχείριση & λειτουργία της ιστοσελίδας.

Κατασκευή δυναμικού menu για σωστότερη ανάπτυξη κατηγοριών και προϊόντων.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.tsoupakisepipla.gr