Αναβάθμιση Τμήματος RF και Κατασκευή Studios, Δομημένη καλωδίωση & Δίκτυο WiFi

Team FM 102

made by HOTSOFT

 

Ανάλυση έργου

Αναβάθμιση Τμήματος RF

Επισκευή κύριου Πομπού τύπου DB ELECTRONICS 1 KWatt MOSFET.
Επισκευή και επαναλειτουργία εφεδρικού Πομπού τύπου DB ELECTRONICS 1 KWatt ΛΥΧΝΙΑ.
Αγορά και εγκατάσταση καινούργιου Link τύπου ELCA & πιάτων τύπου TELCO 1M.
Επισκευή εφεδρικού LINK τύπου DB ELECTRONICS με καινούργια τροφοδοτικά.
Εγκατάσταση τρίτου Link για εξωτερικές μεταδώσεις.


Κατασκευή καινούργιων Studios

Κατασκευή STUDIO 1: Κύριο Control Room του σταθμού από το οποίο γίνεται η παραγωγή
των περισσοτέρων εκπομπών και συνεντεύξεων.
Κατασκευή STUDIO 2: Booth.
Κατασκευή STUDIO 3: Δευτερεύον Control Room του σταθμού. Χρησιμοποιείται ως Dubbing
ενώ εάν παραστεί ανάγκη μπορεί να αντικαταστήσει το STUDIO 1 και να χρησιμοποιηθεί για
την μετάδοση των ζωντανών εκπομπών στον αέρα.
Όλα τα STUDIO του σταθμού είναι στημένα με τις ποιο σύγχρονες τεχνικές, ενώ συνδέονται
μεταξύ τους με άριστης ποιότητας επαγγελματικά καλώδια ήχου τύπου MULTI όπου σε συνδυασμό
με τα Patch Bay μπορεί να γίνει ΣΩΣΤΑ μεταφορά οποιουδήποτε σήματος – οπουδήποτε στον σταθμό.

Εγκατάσταση ψηφιακού Processor τύπου Axel – Falcon 50 στην ροή του σήματος.
Επισκευή και συντήρηση κονσόλας στο STUDIO 1 τύπου SOUNDCRAFT. Εγκατάσταση κονσόλας
τύπου YAMAHA και περιφερειακών μηχανημάτων. Παραμετροποίηση εξοπλισμού αναλογικής & ψηφιακής
επεξεργασίας ήχου (DA, Compressor, De-esser, Enhansement, Microphones). Αντικατάσταση του τμήματος
ροής με νέο ψηφιακό σύστημα. Εισαγωγή νέων Η/Υ στο Control Room για έγραφες, αναπαραγωγή
μουσικής, παρακολούθηση συστήματος SMS, πρόσβαση στο Internet.

Δομημένη καλωδίωση, αντικατάσταση Η/Υ, ρυθμίσεις, παραμετροποίηση & διαχείριση χρηστών.
Εγκατάσταση συστήματος Client - Server σε όλα τα τμήματα του σταθμού (Studio 1, Studio2, Studio 3,
Λογιστήριο, Front Office, Τεχνικό τμήμα, δημοσιογραφικό τμήμα).